fbpx

Як визначити ефективність бізнес-моделі

Максим Нагара – засновник і СЕО консалтингової компанії bezmezh.consulting, бізнес-стратег, підприємець, експерт з фінансів і стратегічного менеджменту в Unit School of Business. Максим пояснює, як впливати на ефективність бізнес-моделі.

Бізнес-модель – це спосіб, в який компанія створює цінність і отримує прибуток.

Бізнес-модель спирається на опис трьох ключових аспектів діяльності компанії:

 • як компанія створює цінність для зовнішніх клієнтів – спосіб трансформації активів заради отримання прибутку;
 • як компанія забезпечує контроль над ланцюжками створення цінності – використовувана інфраструктура і джерела її виникнення;
 • як компанія отримує прибуток – рентабельність діяльності.

Як порахувати ефективність бізнес-моделі?

Під підвищенням операційної ефективності найчастіше мається на увазі максимізація прибутку. Щоб максимізувати прибуток потрібно або підвищувати виручку (впливати на цінність), або знижувати витрати (зменшувати собівартість). Однак підвищення операційної ефективності починається з її вимірювання.

Щоб виміряти операційну ефективність, потрібно порівняти між собою зусилля, що витрачаються, і отриманий результат, наприклад:

Зусилля компанії у фінансовому вираженні:

операційні витрати – це поточні витрати на експлуатацію бізнесу;
капітальні витрати – це витрати на обслуговування або поліпшення своїх основних засобів;

Якісні та кількісні результати:

 • виручка;
 • кількість клієнтів;
 • зростання частки ринку;
 • лояльність покупців;
 • збільшення задоволеності клієнтів.

Як підвищити ефективність бізнес-моделі?

Незважаючи на різноманіття бізнес-моделей і різні рівні розвитку системи менеджменту, є загальноприйняті принципи збільшення операційної ефективності. Зазвичай виділяють такі точки для докладання зусиль:

 • вдосконалення операційних процесів компанії;
 • раціональне використання штату;
 • дбайливе ставлення до ресурсів компанії;
 • постійне відстежування внутрішніх і зовнішніх змін;
 • грамотно вибудувана сфера контролю і обліку.

З чого почати?

Концепція стратегічного менеджменту засновується на виборі методу або комбінації методів для досягнення довгострокової конкурентної переваги. Але як зрозуміти, як це зробити конкретно у вашій компанії?

Як не існує двох однакових компаній з ідентичною бізнес-моделлю і бізнес-середовищем, так не існує й універсального рішення. Але є інструменти для пошуку потенціалу підвищення операційної ефективності.

Зазвичай підвищити ефективність можна за допомогою трьох основних сценаріїв:

 • Більше витратив – більше отримав

Наприклад, клієнт побудував новий завод і виробляє більш коштовні вироби, які можна продати з більшою націнкою. Або розширив кількість / якість сервісу, що надається і домігся більшої задоволеності клієнтів і їх лояльності. Потенціал для таких поліпшень зазвичай криється в зміні бізнес-моделі.

Ми використовуємо канву бізнес-моделі Олександра Остервальдера та Іва Піньє. Цей інструмент – універсальна мова, яка допомагає обговорювати всі об’єкти (сутності) бізнесу, форму комунікації та взаємодії з клієнтами, інфраструктуру, процеси, правила виконання операцій, стратегію розвитку бізнесу.

 • Витратив стільки ж – отримав більше

Наприклад, скорочення кількості браку, а значить, і післяпродажних витрат без додаткових витрат ресурсів. Досягти цього можна за рахунок більш жорстких умов для постачальників сировини або за рахунок впровадження системи менеджменту якості.

Потенціал для таких змін можна виявити за допомогою «Ланцюжка цінності» М. Портера. Це класичний інструмент стратегічного аналізу, що дозволяє виділити найбільш проблемні або конкурентоспроможні елементи створення цінності. Досконально розуміючи суть і правила (регламент) здійснення операцій, можна виявити спосіб скорочення витрат на них.

 • Менше витратив – стільки ж отримав.

Для отримання такого ж обсягу продукції витрачається менше ресурсів. Економія ресурсів за рахунок оптимізації бізнес-процесів або оптимізація грошового циклу – приклади скорочення витрат без підвищення обсягу виробництва/реалізації.

Виявити неефективне використання ресурсів можна за допомогою фінансового аналізу по багатофакторній моделі Дюпона. Щоб впроваджувати зміни, потрібно розуміти стартову точку і володіти адекватною системою координат і системою виміру. За наявності якісного фінансового обліку фінансовий аналіз дозволяє визначити і змоделювати вплив різноманітних факторів на рентабельність підприємства.

Впроваджуйте ефективні інструменти і підвищуйте операційну ефективність вашого бізнесу на програмі BUILD.